Buddhalaisuus on muutoksen polku. Tällä polulla pelkkä älyllinen ymmärrys ei riitä, vaan matkalle mukaan on otettava koko ihminen: keho ja mieli, tunteet ja tahtomukset. Rituaalit ovat yksi tapa tuoda olemuksen kaikki puolet mukaan harjoitukseen. Rituaaleissa ihmisen antaumukselliset, palvonnalliset puolet pääsevät esiin eri tavalla kuin meditaatiossa. Joillekin harjoittajille rituaalit ovat tärkeä osa harjoitusta, toisille eivät niinkään. Olennaista on, että jokainen löytää oman tapansa harjoittaa kokonaisena itsenään.

Puja [puutsa] on sanskritinkielinen sana, jota käytetään mm. buddhalaisista rituaaleista. Pujia on monia erilaisia. Triratnan retriiteillä ja keskuksessa tehdään useimmiten seitsenosaista pujaa. Nimensä mukaisesti se sisältää seitsemän vaihetta. Jokaisessa vaiheessa on oma teksti, joka toistetaan yleensä pujan ohjaajan perässä. Vaiheet ovat palvonta, tervehdys, turvautuminen, vikojen tunnustus, ansioista iloitseminen, rukous ja pyyntö sekä ansioitten siirto. Lisäksi luetaan Ydinsutra (tärkeä mahayana-buddhalainen teksti) ja resitoidaan mantroja. Pujan aikana on mahdollisuus käydä alttarilla esim. sytyttämässä kynttilä.

Pujaan voi osallistua aina myös vain katselemalla ja ottaa se vastaan yhtenä kokemuksena muiden joukossa. Yleensä puja kestää noin 45 min ja siihen sisältyy lyhyt meditaatio.