Mitä buddhalaisuus on?

pallo-15Buddhalaisuus on henkinen perinne, näkemys elämästä, harjoituksen polku. Buddhalaisen harjoituksen työmaita ovat eettisyys, meditaatio ja ymmärrys. Harjoitus tapahtuu tässä ja nyt: kotona, työpaikalla, vapaa-ajalla, yksinäisyydessä, ihmisten seurassa. Kaikki lähtee tietoisuudesta, halusta kohdata oma kokemus tilanteessa kuin tilanteessa. Sitä kautta on mahdollista avautua ulospäin, löytää itsestään hyvän tahdon lähde. Ja kun ihminen pohtii eettisiä valintojaan ja luo mieleensä tilaa meditaation avulla, alkaa kenties herätä kysymyksiä. Mistä elämän rajoittuneisuus johtuu? Mitä oikeastaan on ”minä”? Juuri tällaisiin kysymyksiin kaikki buddhalaiset opetukset ja menetelmät pyrkivät vastaamaan.

Meditaatioharjoitukset

pallo-19Buddhalainen meditaatio on tietoisuuden harjoittamista. Meditaatio voi rauhoittaa ja rentouttaa, mutta sen perimmäisenä tarkoituksena on viisauden ja myötätunnon löytäminen. Meditaatio on kehon ja mielen harjoitus. Hengityksen tiedostaminen ja ystävällisyyden meditaatio ovat tunnetuimpia meditaatioharjoituksia, ja näitä molempia harjoitetaan Triratnassa. Erilaiset harjoitukset ja tekniikat eivät kuitenkaan ole pääasia. Ne ovat työkaluja, joiden avulla selkeys ja ymmärrys voivat kasvaa kokemuksessa.