1. Rekisterinpitäjä
Buddhalainen yhteisö Triratna ry
Pursimiehenkatu 5
00150 Helsinki

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
Vastaamme tiedusteluihin sähköpostitse osoitteessa .
Pyrimme vastaamaan pyyntöihin mahdollisimman pian.

3. Rekisterin nimi
Buddhalainen yhteisö Triratna ry:n tiedotusrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Buddhalainen yhteisö Triratna ry:n toiminnasta tiedottaminen.
Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen tai luovuteta kolmansille osapuolille.
Henkilötietojen käsittelyn peruste on yhdistyksen oikeutettu etu ja henkilön suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot henkilöistä:
Nimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Buddhalainen yhteisö Triratna ry:ssä yksitellen ja perustuu kommunikointiin rekisterissä olevien henkilöiden kanssa.

7. Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus
Henkilötietoja käsittelevät ne yhdistyksessä toimivat henkilöt, joiden tehtäviin yllä mainittu käsittely kuulu.
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa rekisteristä osoitteen haltijan vaatimuksesta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Henkilötietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
Henkilötiedot poistetaan henkilön erillisestä pyynnöstä poistamalla ne manuaalisesti kaikista järjestelmistä, joissa tieto on tallennettuna.

MailPoet -palvelun kautta lähetettyjen sähköpostien lopussa on linkki, josta viestien vastaanottamisen voi lopettaa milloin tahansa.
Poistamme tietosi rekisteristämme, kun perut tilauksen.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.
Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.