KUINKA TULLAAN MITRAKSI?

 

Johdanto

Jos harkitset ryhtymistä Triratna-yhteisön mitraksi, juuri nyt tai joskus tulevaisuudessa, tästä tekstistä voi olla sinulle hyötyä. Sen tarkoitus on:

– selvittää mitruuden merkitystä
– auttaa päätöksen tekemisessä
– selittää kuinka mitraksi tuleminen tapahtuu

Lopussa on vastauksia usein esille tuleviin kysymyksiin mitruudesta.

Mitä mitruus on?

Sanskritin sana mitra tarkoittaa yksinkertaisesti ystävää. Mitraksi ryhtyminen on ystävyyden syventämistä Triratna-veljeskunnan kanssa. Tämä on mahdollista, kun sitoutuminen Triratnan ihanteisiin, arvoihin ja harjoituksiin on saavuttanut tietyn syvyyden. Mitrat ovat sitoutuneet harjoittamaan Dharmaa henkisessä yhteisössämme toistaiseksi. Tämä tarkoittaa alustavaa sitoutumista buddhalaisuuteen, buddhalaisen polun harjoittamiseen siten kuin sitä opetetaan perinteessämme, sekä Triratna- yhteisöön harjoituksen pääasiallisena kontekstina.

Sitoutuminen on siis tällä tasolla toistaiseksi tapahtuvaa eikä pysyvää kuten veljeskunnan jäsenellä. Olet valmis ryhtymään mitraksi, kun olet päättänyt, että sikäli kuin tällä hetkellä tiedät, haluat harjoittaa juuri tätä henkistä polkua, juuri tässä yhteisössä. Koet tällä hetkellä tämän polun omaksesi ja haluat aidosti ja kokonaisvaltaisesti saada kokemusta sen harjoittamisesta.

Mitraksi tuleminen on merkityksellinen tapaus elämässä, ja siksi siihen liittyy tietty yhteisöllinen seremonia. Mitraseremoniat ovat tärkeitä tapahtumia Triratna- keskuksissa. Tulevat mitrat kutsuvat niihin usein sukulaisiaan ja ystäviään.

Miksi ryhtyä mitraksi?

Henkisestä harjoituksesta saa niin paljon kuin sille antaa. Tämän huomaa selvästi esimerkiksi meditaatiossa. Jos istuutuu meditoimaan ilman että sitoutuu harjoitukseen, meditaatioistunto kuluu todennäköisesti mielen harhaillessa. Jos sen sijaan ryhtyy meditoimaan päättäväisesti ja itseensä luottaen, luo olosuhteet joissa voi kehittyä jotain myönteistä.

Mikä pätee meditaatioon, pätee koko henkiseen elämään. Jotta saisi täyden hyödyn Dharma-opetuksista, niitä on harjoitettava koko sydämellä; ja tämä voi tapahtua vain päättäväisyydellä ja itseluottamuksella. Siispä selkeä päätös ryhtyä mitraksi on tärkeä askel henkisessä elämässä ja voi syventää harjoitusta merkittävästi. Yhteisöllinen seremonia tekee tästä entistä todellisempaa ja sen vuoksi myös voimakkaampaa.

Tämän askeleen myötä sinulle aukeaa monia uusia mahdollisuuksia: opintokurssi ja mitroille tarkoitettuja tapahtumia ja retriittejä. Koska ne perustuvat tiettyyn kokemustasoon, voidaan päästä syvemmälle kuin kaikille avoimissa tilaisuuksissa. Tietyn sitoutumisen tason saavuttaneiden kokoontuessa yhteen ihmiset inspiroivat toisiaan vähän kuin hiiltyneet halot, jotka leimahtavat yhdessä liekkeihin. Mitra- toiminta, kuten esimerkiski Dharman opiskelu, auttaa siis saavuttamaan uuden syvemmän tason henkisessä harjoituksessa.

Kolme periaatetta

Jotta saisit selville oletko valmis ryhtymään mitraksi, voit harkita kuvaavatko seuraavat kolme periaatetta sinua (The Three Declarations):

2. Tunnen olevani buddhalainen.

2. Pyrin harjoittamaan buddhalaisuuden viittä eettistä ohjetta.

3. Haluan syventää harjoitustani pääasiallisesti Triratnassa.

Ennen kuin harkitset mitraksi ryhtymistä edellytämme, että olet käynyt tilaisuuksissamme vähintään puoli vuotta. (Tilaisuudet joissa ei ole Dharma-opetusta eivät yleensä riitä.) Jollei sinulla ole kokemusta näin pitkältä ajalta, et luultavasti tiedä tarpeeksi Triratnasta, jotta voisit sitoutua siihen.

1.Tunnen olevani buddhalainen

Tämä periaate tarkoittaa, että koet samastumista buddhalaiseen perinteeseen. Käytännössä se voi esimerkiksi tarkoittaa, että uskontoa kysyttäessä vastaat olevasi buddhalainen.

Tämä samastuminen on eri ihmisillä erilaista. Joillakin on vahva tunne, että Buddha edustaa heidän henkistä ihannettaan. Toisille se voi merkitä sitä, että Dharma on ilmiselvästi totta: opetukset ovat selkeitä ja harjoitukset toimivat. Jotkut kokevat yhteyttä buddhalaisuuden ilmapiiriin. Voi ikään kuin vain tuntea sydämessään, että buddhalainen polku on oma tie – ilman että pystyy ilmaisemaan syitä selvästi. Jotkut kokevat että Buddhien ja Bodhisattvojen kuvat puhuttelevat heitä syvästi, mikä viittaa intuitiiviseen yhteyteen.

Riippumatta siitä miltä oma yhteys buddhalaisuuteen tuntuu, se että pitää itseään buddhalaisena tarkoittaa jonkinasteista buddhalaista näkökulmaa elämään. Tämä luultavasti pitää sisällään esimerkiksi sen, että katsoo onnellisuuden riippuvan enemmän positiivisista mielentiloista, merkityksellisestä elämästä ja mukana olosta Sanghassa kuin omistamisesta ja kuluttamisesta.

Buddhalaisuus tai buddhismi eroaa useimmista ismeistä siinä, että se ei ole teoreettinen uskomusjärjestelmä vaan käytännöllinen harjoituksen polku. Buddhalaisuus on perinne, joka selkeyttää tämän polun luonteen ja mahdollistaa sen seuraamisen. Se että tuntee olevansa buddhalainen ei tarkoita, että pitäisi omaksua tiettyjä uskomuksia. Se tarkoittaa, että työstää itseään buddhalaisen perinteen tarjoamia työkaluja käyttäen.

2. Pyrin harjoittamaan viittä eettistä ohjetta

Koska buddhalaisuus on käytännöllinen polku, eikä vain uskoa tiettyihin opinkappaleisiin, ei olisi järkevää pitää itseään buddhalaisena, ellei yrittäisi harjoittaa Dharmaa arkielämässä. Olennaisimmalla perustasolla tämä tarkoittaa sitä, että elämä muuttuu yhä enemmän viiden eettisen ohjeen suuntaiseksi. Ohjeet edustavat buddhalaisen elämän perusperiaatteita: elämää joka perustuu ystävällisyydelle, anteliaisuudelle, yksinkertaisuudelle, rehellisyydelle ja tiedostamiselle. Pyrkimys eettisten ohjeiden harjoittamiseen osoittaa, onko sitoutuminen buddhalaisuuteen aitoa. Tämä tarkoittaa, että pyrkii ohjeiden osoittamaan suuntaan. Se ei tarkoita ohjeiden täydellistä harjoittamista – siihen pystyvät vain valaistuneet.

Jos on käynyt Triratna-keskuksen tilaisuuksissa yli puoli vuotta, eettiset ohjeet ovat varmasti tulleet jo tutuiksi. Seuraavassa luotellaan ohjeet kielteisessä ja myönteisessä muodossa.

1. En vahingoita eläviä olentoja,
vaan harjoitan aktiivisesti ystävällisyyttä.

2. En ota mitä toinen ei mielellään anna, vaan harjoitan aktiivisesti anteliaisuutta.

3. En antaudu seksuaalisille (ja muille) haluille tavalla joka vahingoittaa itseä tai muita, vaan harjoitan aktiivisesti selkeyttä, tyyneyttä ja tyytyväisyyttä.

4. En valehtele,
vaan harjoitan aktiivisesti rehellisyyttä.

5. En sumenna tajuntaani huumaavilla aineilla,
vaan harjoitan aktiivisesti tiedostamista ja tarkkaavaisuutta.

Ohjeet eivät ole käskyjä – niitä sanotaan usein harjoitusperiaatteiksi. Niitä ei tarvitse noudattaa täydellisesti, jotta voisi ryhtyä mitraksi. Ne kuitenkin ilmaisevat buddhalaisen elämän perusperiaattet, joten on tärkeää, että ennen kuin tulet mitraksi:

– hyväksyt eettiset ohjeet hyvän elämän ohjeiksi itsellesi

– pyrit ilmentämään niitä yhä paremmin

– pyrit tuomaan tämän aikomuksen käytäntöön – vaikkakin ehkä epätäydellisesti ja vähin erin

Viiden eettisen ohjeen harjoittamisen lisäksi mitrat koettavat ylläpitää toimivaa päivittäistä meditaatioharjoitusta. Tästä kuten useimmmista muistakaan mitruutta koskevista asioista ei kuitenkaan ole tiukkoja sääntöjä. Eri ihmisillä on erilaiset olosuhteet, ja joillekin säännöllinen meditaatio on paljon vaikeampaa kuin toisille. Tässä asiassa, kuten eettisten ohjeiden noudattamisessa, tärkeintä on, että todella yrittää harjoittaa Dharmaa yhä kokonaisvaltaisemmin.

3. Koen että Triratna on se yhteisö jossa pääasiallisesti haluan syventää buddhalaista harjoitustani

Me kaikki tarvitsemme konkreettisen elävän yhteisön, jossa harjoitamme Dharmaa – kukaan ei voi tehdä sitä yksin. Tarvitsemme ystävyyttä, rohkaisua, tukea ja inspiraatiota, ja niitä voimme saada vain samanmielisiltä ihmisiltä. Tarvitsemme ohjausta kokeneemmilta harjoittajilta. Kun todella haluaa edetä harjoituksessa, on päätettävä kokeilla kunnolla yhtä polun versiota sen sijaan, että harjoittaa jonkin aikaa yhtä ja sitten toista perinnettä. (On olemassa perinteinen vertaus tästä yleisesti hyväksytystä tosiasiasta: jos haluaa löytää vettä, on kaivettava yksi syvä kuoppa eikä monta matalaa – vaikka vettä onkin mahdollista löytää monesta paikasta.)

Joten kun haluaa vakavissaan päästä käsiksi henkisen elämän veteen, on valittava yksi konteksti, yksi henkinen yhteisö ja yksi polun versio – ainakin niin pitkäksi aikaa kuin tällä hetkellä pystyy sitoutumaan. Olet valmis ryhtymään mitraksi, kun olet päättänyt, että tämä on itsellesi sopiva henkinen yhteisö ja henkinen polku. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että pidät Triratnan perinnettä ainoana oikeana tai että tämä on paras tie jokaiselle. Kyse on siitä, että tämä on paras tie ja paras Sangha itsellesi, sikäli kuin osaat asiaa tällä hetkellä arvioida.

Jotta voisit arvioida, onko Triratna sinulle, on hyvä kertoa millä tavalla perinteemme eroaa muista buddhalaisista ryhmistä. Triratnan buddhalaisuus on oma erillinen perinteensä, jossa on käytössä tietty versio buddhalaisesta polusta. Se on syntynyt vastaamaan nykyihmisen tarpeita kehittyneissä yhteiskunnissa, ottaen huomioon kulttuurimme, ehdollistumamme ja tarpeemme. Kannattaa huomioida liikkeen erityisominaisuudet, kun miettii miksi ryhtyä Triratna-buddhalaiseksi sen sijaan, että liittyisi johonkin toiseen buddhalaisen ryhmään, joita melkein joka kaupungissa löytyy useita.

Triratna-yhteisön ominaispiirteitä

Ekumeeninen perinne

Ekumeeninen tarkoittaa henkisessä yhteydessä niitä piirteitä, jotka ilmaisevat yhtenäisyyttä eri suuntien ja koulukuntien välillä. Triratna on ekumeeninen siinä mielessä, että yritämme nähdä totuuden, jolle kaikki erilaiset perinteiset Dharma- opetukset perustuvat. Emme siis samaistu mihinkään perinteiseen koulukuntaan, tai kulttuuriin, jossa itämaiset koulukunnat syntyivät. Emme ole tiibetinbuddhalaisia, zen-buddhalaisia, puhtaan maan buddhalaisia tai theravada-buddhalaisia, vaan pyrimme opettamaan perustavanlaatuista Dharmaa, joka löytyy kaikista näistä, ja harjoittamaan sitä tavalla, joka toimii meille tässä ja nyt. Ymmärryksemme Dharmasta pohjautuu Triratnan perustajan Sangharakshitan kokemukseen ja ymmärrykseen. Sangharakshita on englantilainen mutta oli useita vuosia theravada- munkkina Kaakkois-Aasiassa ja sai opetuksia myös tiibetiläisestä ja kiinalaisesta perinteistä.

Ekumeenisuus mahdollistaa sen, että voimme saada inspiraatiota koko buddhalaisesta perinteestä ja hyödyntää eri koulukuntien opetuksia ja harjoituksia. Ei kuitenkaan ole kyse siitä, että kukin poimisi itseä miellyttävät osat eri perinteistä – kuten kulutusyhteiskunnassa on totuttu toimimaan. Triratnassa on kehittynyt erityinen ja yhtenäinen polku, joka palvelee nykyihmisen tarpeita.

Ystävyyden ja Sanghan tärkeys

Yksi Triratnan erityisistä piirteistä on se, että pidämme henkistä ystävyyttä erittäin tärkeänä. Painotamme erityisesti ns. horisontaalista ystävyyttä eli ystävyyttä niiden välillä, jotka ovat enemmän tai vähemmän samassa vaiheessa harjoitustaan. Monissa itämaisissa koulukunnissa korostetaan vertikaalista suhdetta opettajaan eikä tasavertaista ystävyyttä juurikaan mainita – ehkä siksi että perinteisissä yhteiskunnissa sitä voitiin pitää selviönä. Nyky-yhteiskunnassa, missä on taipumusta erillisyyteen ja individualismiin, on tärkeää korostaa ystävyyden merkitystä henkisessä elämässä. Ystävyys on oleellinen osa henkistä kasvua. Se auttaa ylittämään egoismin, ja vapauttaa entistä laajempaan solidaarisuuteen toisten kanssa. Henkinen ystävyys auttaa päästämään irti itsen suojelemisesta ja harhoista, joita kullakin on suhteessa itseensä. Se auttaa näkemään itsensä selvemmin. Buddhalaisuuden päämäärä on ylittää rajoittunut itsekeskeisyys ja tulla ystäväksi koko maailman kanssa. Tämä on mahdollista vain, jos ensin ystävystyy ympärillä olevien ihmisten kanssa.

Koska korostamme ystävyyden merkitystä, pidämme myös tärkeänä henkistä yhteisöä ja tarvetta liittyä yhteen toisten kanssa ja luoda toimiva, tukea antava Sangha. Jotta voisi edistyä henkisellä polulla on työstettävä itseään, mutta myös rakennettava toisten kanssa olosuhteet, jotka mahdollistavat edistymisen. Ilman tätä kukaan ei onnistu. On tärkeää, ettei näe valaistumista vain omana saavutuksenaan, vaan jonakin mikä luodaan yhdessä toisten kanssa.

Turvautumisen keskeisyys

Triratna eroaa monista itämaisista koulukunnista siinä, mitä se pitää keskeisenä buddhalaisuudessa. Monissa perinteisissä koulukunnissa katsotaan, että keskeistä on elämäntapa tai tietty harjoitus: esimerkiksi munkkius tai jokin meditaatioharjoitus tai jonkin sutran resitointi. Triratnassa sen sijaan tärkeintä on sitoutuminen henkiseen kasvuun ja kehitykseen, eli perinteisin termein ’”turvautuminen Buddhaan, Dharmaan ja Sanghaan” – ei tietty ulkoinen elämäntapa tai tietty harjoitusmenetelmä. Siispä Triratna-veljeskunnan jäsenet elävät monin eri tavoin ja harjoittavat eri menetelmiä riippuen tarpeista, temperamentista ja olosuhteista. Heitä yhdistää sitoutuminen buddhalaisuuden ihanteisiin, buddhalaiseen polkuun ja henkiseen yhteisöön.

Muita erityispiirteitä

Triratna-yhteisössä on erityistä myös se, että korostamme taiteen merkitystä henkiselle kasvulle. Tärkeää on myös se, että kehitetään olosuhteita yhdessä asumiselle ja työskentelylle: buddhalaisia asuinyhteisöjä ja liikeyrityksiä. Viime kädessä ihanteena on ”uuden yhteiskunnan” kehittäminen. Tällaisessa yhteiskunnassa kaikki elämän eri puolet ravitsevat ja edistävät henkistä kasvua.

On myös mainittava, että Triratnassa arvostetaan miesten ja naisten erillistä toimintaa – mitra-tapahtumat ovat enimmäkseen joko miehille tai naisille. Mitroille järjestetyn toiminnan, kuten Dharma-opintokurssien, ei ole tarkoitus lisätä vain Dharman älyllistä ymmärystä, vaan ne ovat myös tilaisuus harjoittaa Dharmaa: kommunikaation syventämistä, henkisen ystävyyden kehittämistä ja henkisen yhteisön luomista. Tämä tarkoittaa avautumista tavalla, joka on helpompaa kun miehet tai naiset ovat keskenään, ja tavalla, jossa perinteiset sukupuoliroolit jätetään sivuun.

Jotkut pitävät ajatusta naisten ja miesten erillisistä tilaisuuksista ensin outona tai jopa uhkaavana, mutta kokemus kertoo, että melkein kaikki mitraksi ryhtyvät oppivat arvostamaan niitä ja kun mahdollista, valitsevat ne. Kuten kaiken henkisen harjoituksen kohdalla, tulokset todistavat asian arvon. Jollei ole näitä tilaisuuksia kokenut ei oikein voi niitä tuomitakaan – joten kannattaa kokeilla itse.

Kuinka mitraksi tullaan?

Jos olet sitä mieltä että kolme periaatetta (The Three Declarations) todella pätevät omalla kohdallasi, seuraava askel on keskustelu paikallisen mitrayhteyshenkilönkanssa. Hän on veljeskunnan jäsen, jonka vastuulla on katsoa, että keskuksen mitroilla on tarvitsemaansa Dharma-opetusta ja että mitra-Sangha voi hyvin. Useimmissa keskuksissa on oma yhteyshenkilö miehille ja naisille. Jos et tiedä kuka tämä on, voit kysyä keneltä tahansa veljeskunnan jäseneltä. Keskuksissa joissa ei ole mitrojen yhteyshenkilöä, heidän asioitaan hoitaa puheenjohtaja tai hänen valitsemansa henkilö. Yhteyshenkilö tapaa tulevan mitran, ja hänen kanssaan voi keskustella kaikesta, mikä vielä on epäselvää. Mitrayhteyshenkilö haluaa myös

varmistaa, että tuleva mitra on ymmärtänyt mitruuden ja kolmen periaatteen merkityksen. Kun olet varma, että haluat ryhtyä mitraksi ja yhteyshenkilö on varma että ymmärrät, mitä olet tekemässä, järjestetään mitraseremonia.

Mitraseremonia

Mitraksi tuleminen tapahtuu yhteisöllisessä seremoniassa, joka voi olla hiukan erilainen eri keskuksissa. Tavallisesti mitroiksi ryhtyviä on useita. Mitraseremonia on keskuksellekin tärkeä tapahtuma, jossa ystävät, mitrat ja veljeskunnan jäsenet toivottavat uudet mitrat tervetulleiksi mitra-Sanghaan. Mitroiksi ryhtyvät kutsuvat usein Sanghan ulkopuolisia ystäviä ja perheenjäseniä tähän tilaisuuteen, joten siitä tehdään mahdollisimman helposti ymmärrettävä myös ei-buddhalaisille.

Tavallisesti uuden mitran ainoa tehtävä seremoniassa on viedä kolme lahjaa alttarille: kukka, kynttilä ja suitsuke. Perinteisesti kukka symboloi kauneutta ja pysymättömyyttä, sytytetty kynttilä on viisauden valon vertauskuva, ja suitsukkeen tuoksu symboloi eettisen elämän vaikutusta läheisiin ja maailmaan yleensä.

Yhteyshenkilö kertoo seremonian yksityiskohdat ja vastaa käytännön järjestelyistä. Saattaa kulua jonkin aikaa, ennen kuin seremonia voidaan järjestää, sillä niitä ei järjestetä kovin usein. Näin siksi, että halutaan korostaa seremonioiden juhlavuutta.

Saattaa olla, että koet seremonian vaikuttavan yllättävän vahvasti. Vaikka näitä asioita ei nykyään juuri arvosteta, ihmiset ovat aikojen alusta asti tehneet rituaaleja, joilla juhlistetaan merkittäviä siirtymävaiheita. Niillä on syvällinen vaikutus, sillä ne tukevat ja vahvistavat sitä sisäistä muutosta, jota ne juhlistavat. Rituaalit viestittävät alitajunnalle, että jotain merkittävää on tapahtunut ja saavat sen tukemaan sisäistä muutosta. Ne myös viestittävät toisille ihmisille, että uusi mitra haluaa heidän tukensa. Mitran päätös harjoittaa buddhalaisuutta tulee osaksi julkista todellisuutta, joka jaetaan muiden kanssa, ja se saa näin syvyyttä ja painoarvoa. Mitraseremonia on tärkeä koko Sanghalle. Siihen ei osallistuta vain itsen takia vaan siksi, että ihminen on päättänyt osallistua projektiin, joka on suurempi kuin itse. Seremonian jälkeen sinut myös toivotetaan tervetulleksi ja hyväksytään mitrana missä tahansa Triratnan keskuksessa ympäri maailman.

Seremonian jälkeen

Kun olet ryhtynyt mitraksi, voit osallistua mitroille tarkoitettuun Dharma-kurssiin, jos sellainen on mahdollista järjestää. Kurssi kestää noin neljä vuotta ja antaa perusteellisen koulutuksen Dharma-opetuksissa ja harjoituksissa. Uuden mitran ei ole pakollista ottaa osaa tähän kurssiin, mutta useimmat haluavat niin tehdä, jos heillä on siihen tilaisuus. Jos haluat osallistua mitraopintoihin, yhteyshenkilö yrittää järjestää opintoryhmään liittymisen mahdollisimman pian. Aina ei ole mahdollista päästä tällaiseen ryhmään heti, sillä pienissä keskuksissa veljeskunnan on tultava toimeen vähäisin voimavaroin. Jollet liity mitraryhmään voit suorittaa kurssin verkossa.

Kannattaa kuitenkin muistaa että toisten mitrojen tapaaminen on ratkaisevan tärkeä osa kurssia, joten on parasta liittyä ryhmään silloin kuin se suinkin on mahdollista.

Mitrana haluat syventää ja edistää henkistä harjoitustasi, ja veljeskunnan jäsenet pyrkivät auttamaan sinua tässä pyrkimyksessä. He rohkaisevat sinua esimeriksi käymään retriiteillä. Jos retriitit ovat sinulle uusi asia, mitrana ne yleensä tulevat osaksi harjoitusta, ensin viikonloppuisin ja sitten pidempään. Retriitit voivat olla ihanteellinen tapa syventää harjoitusta, ja niihin kannattaa osallistua niin paljon kuin vain omat olosuhteet sallivat.

Kun ryhdyt mitraksi tulet osaksi henkistä yhteisöä. Tämä on kaksisuuntaista: voit saada paljon Sanghalta, mutta jäsenyys on todellista vain siinä määrin, kuin sinä itse olet aktiivinen omalla tavallasi. Tämä voi olla ajan, energian tai tietotaidon antamista keskukselle tai se voi olla keskuksen tukemista taloudellisesti. Kaikkien mitrojen kohdalla se tarkoittaa sitä, että ottaa aktiivisesti osaa keskuksen toimintaan käymällä illoissa ja tapahtumissa – toisten hyväksi yhtä paljon kuin itsen. Ei ole olemassa mitään tarkkoja sääntöjä siitä, kuinka mitran tulisi tukea omaa keskustaan. Mutta jos osallistut vain Dharma-opintokurssiin, et ole ehkä aivan oivaltanut Sanghan merkitystä ja hyödyt vähemmän tästä oleellisesta osasta Triratnan buddhalaista polkua.

Vuosittaisessa Sangha-juhlassa on tavallisesti mahdollisuus vahvistaa mitruutensa uudelleen. Mitrat, jotka osallistuvat juhlaan, voivat puja-rituaalin aikana antaa kolme perinteistä lahjaa: kukan, kynttilän ja suitsukkeen. Tämä on valinnaista. Jos et syystä tai toisesta pysty uudelleen vahvistamaan mitruuttasi Sanghajuhlassa, tämä ei vaikuta asemaasi mitrana. Veljeskunta ja mitrasangha pitää sinua edelleen mitrana, vahvistat sitten mitruutesi perinteiseen tapaan tai et.

Usein esitettyjä kysymyksiä

Olen harjoittanut toisessa buddhalaisessa perinteessä (Olen meditoinut vuosikausia / olen lukenut paljon buddhalaisuudesta). Miksi minun on käytävä Triratnan keskuksessa kuusi kuukautta, ennen kuin voin tulla mitraksi?

Triratna-yhteisössä on oma polkunsa, jonka tarkoitus on palvella nyky-yhteiskunnan ihmisiä. Se sallii inspiraation hakemisen kaikista buddhalaisista perinteistä, mutta se on oma erillinen perinteensä. Tarvitset siitä jonkin verran käytännön kokemusta, ennen kuin voit päättää valitsetko sen omaksi poluksesi.

Onko minun uskottava jälleensyntymään (tai johonkin muuhun), jotta voin tulla mitraksi?

Buddhalaisuus on enemmänkin harjoitusten kuin uskomusten kokonaisuus, joten ei tarvitse uskoa jälleensyntymään tms. ollakseen buddhalainen. On kuitenkin olemassa joitakin ajatuksia, jotka ovat niin keskeisiä Dharmassa, että ei ole mielekästä kutsua itseään buddhalaiseksi, jollei pidä niitä totena. Näihin kuuluu se, että ihmisen on mahdollista muuttua ja se, että tämänhetkisellä toiminnalla on voimakas vaikutus siihen millainen ihminen on tulevaisuudessa. Tämä on niin kutsuttu ”karman laki” Jollet pidä sitä totena, buddhalaisissa harjoituksissa ei ole paljon mieltä.

Käytän vielä jonkin verran huumeita/juon alkoholia. Voinko tulla mitraksi?

Mitrat yrittävät harjoittaa viittä eettistä ohjetta. Ei luvata täydellisyyttä, joten tarkkoja sääntöjä ei ole olemassa. Jos haluat ryhtyä mitraksi, sinun on hyväksyttävä ainakin se periaate, että huumaavien aineiden vähentäminen hyödyttää tiedostamisharjoitusta. On myös suostuttava menemään käytännössä vähentämisen suuntaan ajan myötä. Kun harjoitus etenee, huomaa luultavasti tulevansa onnellisemmaksi ja rennommaksi ja tarkkaavaisuuden sumentuminen alkaa tuntua epämiellyttävältä. Siispä haluaa luonnollisesti nauttia vähemmän alkoholia ja käyttää vähemmän huumeita.

En ole kasvissyöjä. Voinko tulla mitraksi?

Kuten edellä, tästäkään ei ole tarkkoja sääntöjä. Jotta voit tulla mitraksi sinun on hyväksyttävä buddhalaisuuden perusperiaate: elämä joka perustuu ystävällisyydelle ja aiheuttaa mahdollisimman vähän kärsimystä muille olennoille. Jos hyväksyy tämän periaatteen, ajan myötä haluaa syömätottumustensa aiheuttavan vähemmän vahinkoa.

Voinko osallistua Triratnan ulkopuolisiin opetuksiin, jos olen mitra?

Mitraksi haluavalta kysytään, näkeekö hän Triratnan pääasiallisena yhteisönään eli sanghanaan. Sinua ei pyydetä katkaisemaan kaikkia yhteyksiä muihin perinteisiin, joten voit osallistua niiden tilaisuuksiin. Harjoitus on kuitenkin tehokkaampaa, jos luottamuksesi omaan Sanghaan on sellainen, että haluat antaa sille aikaa ja energiaa. Tästä syystä on yleensä parasta, että ei käy muiden ryhmien retriiteillä. Jos aiot mennä toisen ryhmän järjestämälle retriitille, on hyvä keskustella tästä ensin mitrayhteyshenkilön kanssa. Siten selkiytyy miksi haluat näin tehdä ja miksi suosittelemme että käyt vain Triratnan retriiteillä.

En halua osallistua seremoniaan. Voinko tulla mitraksi?

Tarkkoja sääntöjä ei ole, mutta sinun kannattaa kysyä itseltäsi miksi et halua seremoniaa. Jos syy on se, että et halua olla julkisesti buddhalainen, et ehkä ole vielä sisäistänyt mitruuden kolmea periaatetta. Sinun voi olla hyvä miettiä myös sitä, että seremoniaa ei tehdä vain itselle – se on tärkeä koko Sanghalle. Kannattaa myös ottaa huomioon se, että ilman yhteisöllistä siirtymäriittiä mitraseremonialla on luultavasti vähemmän merkitystä sinulle itsellesi ja vähemmän vaikutusta omaan harjoitukseesi. Voit keskustella tästä asiasta yhteyshenkilön kanssa.

Kumpi päättää voinko tulla mitraksi, yhteyshenkilö vai minä?

Kun tulet mitraksi liityt yhteisöön, ja tämä on kaksisuuntaista: sinun täytyy haluta liittyä siihen ja yhteisön täytyy hyväksyä liittymisesi. Mitrojen yhteyshenkilön vastuulla on päättää oletko valmis ja kyvykäs liittymään mitra-Sanghaan. Voit keskustella hänen kanssaan mahdollisista ongelmista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ymmärrät mitruuden kolme periaatetta ja tunnet tarpeeksi Triratnaa voidaksesi päättää sen olevan sinun tiesi.