Helsingin buddhalainen keskus on osa kansainvälistä, Sangharakshitan Englannissa  1967 perustamaa Triratna-yhteisöä. Kaikki Triratna-keskukset noudattavat pääsääntöisesti samoja periaatteita yhteisön muodostamisessa. Tästä voi karkeasti hahmottaa eri vaiheita seuraavasti:

Ensin ihminen tulee keskuksen avoimeen iltaan tai meditaatio/buddhalaisuuden kurssille. Hän on noin yleisesti kiinnostunut meditaatiosta, buddhalaisuudesta, tai sitten vain hakee elämäänsä uutta sisältöä ja suuntaa. Hän tutustuu kenties muutamiin ihmisiin käyntiensä aikana, näkee että toimintaa pyörittää sangha eli buddhalaisten harjoittajien yhteisö. Hän ehkä käy jonkin aikaa näissä kaikille avoimissa tilaisuuksissa, aloittaa kenties meditaation omassa arkielämässään, mahdollisesti lukee joitakin buddhalaisia kirjoja. Hänessä herää laajempi kiinnostus buddhalaisuutta/meditaatiota kohtaan.

Toisena vaiheena voitaisiin pitää sitä, että ihminen päättää lähteä mukaan retriitille. Helsingin buddhalaisella keskuksella on Läyliäisissä retriittikeskus nimeltään Abhayaloka. Siellä järjestetään pääsääntöisesti kaikille meditaation perusasiat osaaville avoimia retriittejä, viikonlopun mittaisia ja pidempiäkin. Niiden aikana meditoidaan, tutkaillaan dharmaa, Buddhan opetusta, pohdiskellaan omaa elämää, tutustutaan toisiin buddhalaisiin harjoittajiin ja niin edespäin.

Kaikkia edellä mainittuja keskuksessa ja retriiteillä kävijöitä kutsumme “ystäviksi”. Tässä vaiheessa aktiivinen dharma-elämä on mahdollisesti vielä satunnaista, ajoittaista, mutta kuitenkin koko ajan ihmisellä on tunne, että tässä on jotain hyvää.

Jossain vaiheessa ihmisessä saattaa syntyä halu sitoutua harjoittamaan buddhalaista elämää hieman enemmän. Ihminen kokee olevansa buddhalainen ja hän on valmis ottamaan harjoitusperiaatteikseen viisi eettistä ohjetta: Ei vahingoita eläviä olentoja, ei ota sellaista mitä ei ole annettu, ei käytä väärin omaa tai toisten seksuaalisuutta, ei puhu valheellisesti, ei sumenna mieltään huumaavilla aineilla/asioilla. Hän kokee myös, että Triratna on se konteksti, jossa hän haluaa buddhalaisuutta harjoittaa. Hän ilmaisee veljeskunnalle tämän halunsa syventää harjoitustaan. Veljeskunta keskenään ja henkilön kanssa keskustellen varmistaa, että henkilö on ymmärtänyt oikein sen, mitä on toivomassa. Järjestetään pienimuotoinen seremonia, jonka jälkeen ihminen on mitra (paalinkielinen sana, joka tarkoittaa suomeksi ystävää). Mitruus on sitoumus, joka tehdään vuodeksi kerrallaan, ja uusitaan vuosittain marraskuussa ns. Sanghapäivänä. Mitroille järjestetään tarpeen mukaan opintoryhmiä sekä vain mitroille ja veljeskunnan jäsenille tarkoitettuja muita tapahtumia. Mitrojen toivotaan myös osallistuvan keskuksen ylläpitämiseen.

Jossain vaiheessa mitralla voi herätä kiinnostus harjoituksen syventämiseen ja vakiinnuttamiseen Triratna-veljeskunnan puitteissa. Kun näin tapahtuu, hän on yhteydessä johonkuhun veljeskunnan jäseneen ja ilmaisee halunsa liittyä Triratna-veljeskuntaan. Alkaa prosessi vihkimykseen valmistautumista varten. Tämän useita vuosia kestävän prosessin jälkeen, kun hänet kaikkien osapuolten taholta on todettu valmiiksi veljeskuntaan vihkimistä varten, hän lähtee retriitille, jonka aikana vihkimys tapahtuu.

Veljeskuntaan vihkiminen (ordinaatio) tapahtuu kahdessa eri vaiheessa. Ensin niin sanottu henkilökohtainen vihkimys, jossa henkilö ottaa ns. kymmenen ohjetta noudatettavakseen, saa uuden nimen ja harjoituksen. Julkisen vihkimyksen yhteydessä ihminen saa kesan ulkoiseksi merkiksi veljeskuntaan kuulumisesta. Hän myös toistaa neljä lausetta, joilla ilmaistaan buddhalaiseen Triratna-yhteisöön liittymisen periaatteet:

Uskollisena opettajilleni otan vastaan tämän vihkimyksen

Sopusoinnussa ystävieni kanssa otan vastaan tämän vihkimyksen

Valaistumisen saavuttamiseksi otan vastaan tämän vihkimyksen

Kaikkien olentojen hyödyksi otan vastaan tämän vihkimyksen.

Ajankohtaista

Korona-käytännöt Triratna-keskuksessa

Triratnassa noudatamme seuraavia käytäntöjä: Tapahtumiin saa tulla vain terveenä. Jos sinulla on vähäisiäkin sairauden oireita, pyydämme jäämään pois. Toivottavaa myös on, että olet saanut vähintään kaksi [...]